English
Numerical Valuation of American Options under Exponential Levy Processes
Xinzheng Huang

Plaats van afstuderen:
TU Delft

start van afstuderen: februari 2005

De afstudeeropdracht is in augustus 2005 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag. Dit afstudeerverslag heeft aanleiding gegeven tot een artikel.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

De meeste verhandelde opties zijn "American options". In dit project bestuderen we numerieke zaken gerelateerd aan "American options", omdat er geen oplossingen in gesloten vorm bekend zijn. We onderzoeken de optieprijs, de optimale uitoefengrens en de "Greeks" (partiele afgeleiden van de optie prijzen). Twee modelen worden beschouwd: het Black-Scholes model en het variantie gamma model. Het Black-Scholes model, de start van de moderne modellen voor optieprijzen, blijft van groot belang en is gebaseerd op de aanname dat de log-prijs van de aandelen beschreven kan worden door een Brownse beweging. Het variantie gamma model is een model met drie parameters, die verkregen wordt door een Brownse beweging te evalueren op random tijden gegeven door een gamma proces. We onderzoeken de numerieke oplossing van partiele differentiaal vergelijkingen en partiele integro-differentiaal vergelijkingen met een coordinaten transformatie die tijdsafhankelijk gemaakt kan worden om de optimale uitoefengrens te bepalen.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik