Deze pagina is niet meer actueel, zie de pagina Information for master students voor uptodate informatie.

Informatie voor afstudeerstudenten

Inhoud

Afstuderen bij de leerstoel numerieke wiskunde
Bij het onderzoeken van natuurkundige, biologische en economische verschijnselen wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van de computer. Als voorbeeld geven we de stroming in de buurt van een hartklep video 1 en video 2.

Om dit mogelijk te maken wordt er eerst een wiskundig model gemaakt van de werkelijkheid. Wiskundig onderzoek is nodig om te zien of het model correct is. Hierbij worden vaak resultaten uit de wiskundige analyse gebruikt. Daarnaast moet het wiskundige model ook een goede beschrijving zijn van de werkelijkheid. Hiervoor is kennis van de mathematische fysica (biologie, economie) nodig. Het blijkt echter dat kennis van numerieke wiskunde de basis is voor elke goede computersimulatie.

Bij het afstuderen bij de leerstoel numerieke wiskunde komen analyse, mathematische fysica, lineaire algebra enz. aan bod, echter de kern van de opdracht bestaat uit numerieke analyse. Hierbij kan er onderzoek plaatsvinden aan het verminderen van fouten, het optimaliseren van efficiency, convergentie van iteratieve methoden, parallel rekenen enz. Onze afstudeeronderwerpen zijn altijd gebaseerd op praktische problemen.

Als je kiest voor afstuderen bij numerieke wiskunde is de gang van zaken als volgt:

Mogelijke afstudeeronderwerpen
English
Op dit moment zijn er een aantal uitgewerkte voorstellen voor nieuwe afstudeeropdrachten beschikbaar. Op verzoek kunnen er ook andere afstudeeropdrachten geformuleerd worden. Zie afstudeeronderwerpen (al gestart) om een idee te krijgen over wat onze afstudeeropdrachten inhouden.
 1. Full-waveform inversie gebruikmakend van een efficiente frequentie-domein solver
 2. Er zijn twee master projecten beschikbaar over smart grids in samenwerking met Ecofys Berlijn: Versnelling van een Risk-based Security Assessment Methode voor Electrische Hoogspanningsnetten en Smart Grids: het doen van Case studies met een Risk-based Security Assessment Methodology .
 3. Er zijn een aantal Master projecten beschikbaar binnen een samenwerking van de TU Delft en Shell. De begeleider van deze projecten is: Johan Romate
 4. Positiviteit-behoudende Runge-Kutta Algebraic Flux Correctie Schema's voor Scalaire Behoudswetten met Discontinue Fluxen (TU Delft en Shell )
 5. Adaptive Deflated Multiscale Methods ( Schlumberger-Doll Research Boston, USA)
 6. Numerieke oplossing van een zadel punt probleem ( TU Delft: Department of Geoscience and Remote Sensing )
 7. Modelleren van voetgangersstromen
 8. High-performance Computing for Topology Optimization
 9. Stabiliteits analyse van een model voor het menselijk middenoor (INCAS3)
 10. Impact of static sea surface topography variations on ocean surface waves (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ)
 11. Parallelle Preconditioneringen voor MODFLOW (Deltares)
 12. CFD - Thermische Menging (NRG)
 13. Versnelling van het contact model voor wiel rail interactie (Vortech)
 14. Applying seismic migration technology to improving imaging techniques (Allseas Engineering B.V.)
 15. Wiskundig modelleren van omgevingsinvloed op het gedrag van planten (HZPC)
 16. De wiskunde achter de mapping tussen plantengenen en kenmerken (HZPC)
 17. Wiskundig modelleren voor de productie van speciaal cement (Almatis)
 18. Distributed wavefront reconstructie op multi-core hardware voor de European Extremely Large Telescope (ESO)
 19. CFD calibratie van een stromingsmeter (VSL)
 20. Afname van gasproductie ten gevolge van zout (NaCL) neerslag (TNO)
 21. Preconditionering van het Multi Level Fast Multipole Algorithm Verbetering van de efficiency van radarsignatuur analyse methoden (NLR)
 22. Ontwikkeling van een full wave code voor electron cyclotron golf voortplanting en absorptie
 23. Versnellen van Computational Quantum Chemistry softwarepakket ADF m.b.v. GPU's
 24. Evaluatie van de EWI Wind Tunnel
 25. Het snel oplossen van integraal vergelijkingen met behulp van GPU's
Voor verder informatie over de genoemde onderwerpen en het afstuderen bij de leerstoel Numerieke Wiskunde kan men contact opnemen met:

Prof.dr.ir. Kees Vuik
Prof.dr.ir. Kees Oosterlee
Dr.ir. Fred Vermolen
Dr.ir. Martin van Gijzen
Dr.ir. Duncan van der Heul
Dr. Domenico Lahaye
Dr. Neil Budko
Dr. Matthias Moller
Dr. Jennifer Ryan
Dr.ir. Edwin Vollebregt

Afstudeeronderwerpen (al gestart)
English
Hieronder volgt een lijst van recente afstudeeronderwerpen.

Informatie Numerieke Wiskunde
Deze pagina bevat meer informatie over numerieke wiskunde. Video's van stromingen berekend met CFD pakketten zijn te vinden op de volgende pagina's: incompressibele stromingen ( TWI Delft, SEPRA, FEATFLOW) en turbulente stromingen.

Informatie te gebruiken tijdens het afstuderen

 • Schrijven in het Engels
  Handbook of Writing for the mathematical sciences
  N.J. Higham
  SIAM, Philadelphia, 1993

  Dit boek geeft een aantal tips om een verslag in het Engels te schrijven. Ook zijn er hoofdstukken die gaan over het voorbereiden van een voordracht, overhead slides etc. Ook wordt kort ingegaan op het gebruik van tekstverwerkers voor wiskundige teksten.

 • Britannica
  De Britannica is een uitgebreide engelse encyclopedie.

 • van Dale
  Gratis online woorden opzoeken in het Groot woordenboek hedendaags Nederlands.

 • Eric Weisstein's Encyclopedia of Mathematics
  Eric Weisstein's Encyclopedia of Mathematics is een naslagwerk om wiskundige termen op te zoeken.

 • Fluid Dynamics Links
  Fluid Dynamics Links is een informele lijst van links naar internetsites die interessant zijn voor studenten en onderzoekers in fluid dynamics.

 • Mathematical Reviews
  In de Mathematical Reviews kunnen abstracts en besprekingen gevonden worden van verschenen literatuur. Hieruit kun je vaak een idee krijgen of een artikel echt interessant is, zonder dat je een fotocopy behoeft te bestellen. Opmerking: waarschijnlijk werkt dit alleen als er op een computer gewerkt wordt van de TU Delft.

 • Mathematics Subject Classification
  The Mathematics Subject Classification (MSC) is used to categorize items covered by the two reviewing databases, Mathematical Reviews (MR) and Zentralblatt MATH (Zbl).

 • Science Citation Index
  Als je een oude publicatie hebt, dan kan de citation index je naar nieuwe publicaties leiden. Je kunt deze database raadplegen via de ISI Science Citation Index.

 • Webster
  Dit is een uitgebreid Engels woordenboek. Allerlei begrippen en woorden, worden in het Engels uitgelegd. Bovendien bevat deze site een thesaurus, waarmee synoniemen of gerelateerde begrippen gevonden kunnen worden.

 • Het Wiskundig Genootschap
  Het Wiskundig Genootschap is een landelijke vereniging van beoefenaren van de wiskunde. Het genootschap werd in 1778 opgericht en is daarmee de op een na oudste dergelijke vereniging ter wereld. Het WG onderhoudt ook een adressenlijst van personen die door studie of werk een affiniteit hebben met de wiskundebeoefening. De stichting IndustriŽle en Toegepaste Wiskunde ( ITW) is opgericht met als doel de samenwerking te bevorderen tussen personen die werkzaam zijn op het gebied van industriŽle en toegepaste wiskunde, dan wel meer algemeen in deze gebieden geinteresseerd zijn.

  Wat te doen bij computerproblemen?

  Aanvullende informatie

  Contact informatie: Kees Vuik

  Terug naar de home page of de onderwijspagina van Kees Vuik