English
Het numeriek oplossen van partiele differentiaalvergelijkingen voor de bepaling van optieprijzen
Coen Leentvaar

Plaats van afstuderen:
TU Delft
start van afstuderen: januari 2003

De afstudeeropdracht is in december 2003 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Opties zijn koop- of verkoopovereenkomsten, die in de toekomst uitgevoerd kunnen worden. De houder van een optie heeft niet de plicht, maar het recht om de optie uit te oefenen. Er zijn verschillende typen optie, maar de belangrijkste twee zijn de call (koopoptie) en de put (verkoopoptie). De call geeft de houder het recht om het onderliggende product van de optie tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen, terwijl de put aan de houder het recht geeft om het onderliggende product te verkopen voor een vastgestelde prijs. Dit alles kan gebeuren op een vastgesteld tijdstip, de expiratiedatum, waarbij men dan spreekt van een Europese optie, ofwel dit kan gebeuren binnen de tijd voor de expiratiedatum, waarbij men spreekt van een Amerikaanse optie.

Door bepaalde aannames te maken, kan de deterministische Black-Scholes vergelijking worden opgesteld, die de prijs bepaalt van een Europese optie met de uitoefenprijs,volatiliteit, rente, expiratiedatum en het dividend als parameters. Numerieke methoden zijn noodzakelijk om de oplossing van een Amerikaanse optie te verkrijgen. Hierbij zijn de nauwkeurigheid en de convergentie van de numerieke oplossing van essentieel belang. Door lokale roosterverfijning toe te passen middels een coordinaten transformatie, kan een zeer accurate vierde orde methode gecreeerd worden op een rooster van niet meer dan 50 punten. De eerder genoemde volatiliteit is een onbekende parameter die betrekking heeft op de aandelenkoers in de toekomst. Met de bekende optiewaarde (bijvoorbeeld uit de krant), is de volatiliteit de enige onbekende paremeter in de vergelijking. De combinatie van een snelle numerieke methode en een snel convergerend niet-lineair iteratieproces kan ingezet worden om de bijbehorende volatiliteit te vinden in minder dan tien iteratieslagen.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik

Laatst aangepast op 17-01-2003 door Kees Vuik