English
Modelleren van ronddraaiende ovens
Miguel Romero (COSSE student, double degree met TU Berlin)
Dagelijks begeleider: Domenico Lahaye

Plaats van afstuderen:

Theemsweg 30
3197 KM Botlek Rotterdam

Begeleider Almatis: Rudy Sadi

start van afstuderen: december 2011

De afstudeeropdracht is in september 2012 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht.

Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

Er is een numeriek verbrandingsmodel gemaakt voor de warmte en gas stroming in een ronddraaiende oven. De berekeningen zijn vergeleken met temperatuurmetingen in het isolerende oppervlak van de oven. Uit het model volgt dat in de standaard produktie oven, de zone waar gingen gevormd worden overeenkomt met de gebieden waar het maximale stralingstranssport plaatsvindt. Dit inzicht stelde ons in staat om de omstandigheden aan te passen om de ringformatie te voorkomen. Eind Augustus is de nieuwe instelling geimplementeerd in de fabriek in Rotterdam en sinds die tijd zijn er geen ringformaties meer opgetreden. Verder bleek dat door deze instellingen de kwaliteit van het cement verbeterde. Verder kan het numerieke model ook gebruikt worden om de productie van giftige NOX gassen te verminderen.

In het volgende stadium van het project gaan we werken aan een verdere optimalisering van het produktieproces door een beter begrip van de fase overgangen en chemische reakties die plaatsvinden in de oven. Dit betekent dat ons numerieke model uitgebreid moet worden met deeltjes of poreuze media mogelijkheden. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van deze uitbreidingen.

Het lange termijn doel van dit project is het formuleren van richtlijnen voor het ontwerp van een compleet nieuwe draaiende oven, die geinstalleerd zal worden op het terrein Rotterdam. Projectrapporten en verdere details kunt u hier vinden.Een ronddraaiende oven


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik