Versnellen van de SIMPLE(R) methode voor WISH3D met Krylov methoden ( figuren)
Ahmed Saghir

Plaats van afstuderen:
TNO Technisch Physische Dienst
Stieltjesweg 1 (Postbus 155)
2600 AD Delft
start van afstuderen: september 1997

In december 1997 is de scriptie verschenen. De afstudeeropdracht is juni 1998 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
De afdeling Procesfysica binnen TNO-TPD doet onderzoek aan processen waarin warmteoverdracht, stoftransport en stroming een rol spelen. Om stromingen, warmteoverdracht en stoftransport te simuleren beschikt TNO-TPD over het CFD (Computational Fluid Dynamics) model TNO-WISH3D.

Fysische problemen, veelal turbulente processen met of zonder verbranding worden door een mathematisch model beschreven. Er ontstaan een aantal niet-lineaire en gekoppelde partiele differentiaalvergelijkingen (PDV). Deze vergelijkingen worden met behulp van de eindige volume methode (EVM) gediscretiseerd. Verder worden de gediscretiseerde vergelijkingen opgelost met behulp van de iteratieve methode SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) of de variant daarvan SIMPLER (SIMPLE Revised).

In de praktijk is gebleken dat de SIMPLE(R) methode vaak veel tijd in beslag neemt. Dit heeft aanleiding gegeven om dit onderzoek te starten. Dit onderzoek heeft als doel het versnellen van de iteratieve methode SIMPLE(R). Bekend is, dat een iteratieve Krylov methoden goedkoop is, vaak beter convergeert en dat langzaam convergerende componenten na een aantal iteraties geen invloed meer hebben op de convergentie (super lineaire convergentie). In dit onderzoek wordt de SIMPLE(R) methode versneld met behulp van een Krylov methode.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
Hieronder staan een aantal resultaten, die berekend zijn met de GCR-SIMPLE methode
Het 40x20 rooster voor een stroming in een backward facing step
De stroomfunctie bij een stroming in een backward facing step
De absolute snelheid bij een stroming in een backward facing step
De stroomfunctie en een vector plaatje van de snelheid bij een stroming in een backward facing step


Back to home page or Afstudeer pagina of Kees Vuik