Het onderzoeken van de capaciteit extractie ( figuren)
Willemijn van Til

Plaats van afstuderen:
Delft University of Technology
Faculteit electrotechniek, vakgroep Circuits And Systems (CAS)
Mekelweg 4
2628 CD Delft

start van afstuderen: februari 1997

De afstudeeropdracht is in 1998 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en een testverslag. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
In de electrotechniek is het gedrag van een chip belangrijk. De chips worden steeds kleiner en de parisitaire elementen spelen een steeds groter wordende rol bij het bepalen van het gedrag van de chip. De parisitaire elementen zijn de weerstand, de inductie en de capaciteit.

Mijn afstudeeropdracht richt zich op het parisitaire element capaciteit. Om de capaciteiten te kunnen extraheren wordt er gebruik gemaakt van de Boundary Element Method. De meeste tijd van de BEM zit in het inverteren van een volle matrix. Nu zijn niet alle gegevens in de matrix relevant voor het gedrag. Deze gegevens kunnen op nul worden gesteld, omdat de afstand tussen de elementen te groot is, is de capaciteit verwaarloosbaar. Het SCHUR algoritme is een methode die niet de hele matrix berekend en inverteerd. Deze methode maakt gebruik van een maximum afstand waarin de capaciteiten invloed hebben op elkaar.

Een andere methode schat met behulp van multipole expansie de capaciteiten. Hiervoor wordt het gebied gediscretiseerd op een speciale manier. Door de discretisatie kan gebruik worden gemaakt van schuifmatrices en conversiematrices. Deze matrices hoeven maar een keer voor het hele proces berekend te worden.

De bedoeling van het onderzoek is een combinatie van de beste eigenschappen van beide methoden. De FastCap methode is snel maar gebruikt veel geheugen. De Schur methode gebruikt weinig geheugen maar kost meer tijd. De nieuwe methode moet dus even snel of sneller zijn dan FastCap en minder geheugen of evenveel geheugen gebruiken als Schur.

Hieronder staan een aantal figuren uit het afstudeerverslag.
Detail of a 3D model for a static RAM array
The evaluation points and the point charges for a multipole expansion
A two-dimensional representation of the division


Contact information:

Kees Vuik


Back to home page or Afstudeer pagina of Kees Vuik