English
Verbetering van de parallelle efficientie voor ruimte-tijd multiscale berekeningen voor turbulente stromingen
Gertjan van Zwieten

Plaats van afstuderen:
Habanera
Kluyverweg 6
2629 HT Delft
Hoekstede Gebouw

start van afstuderen: september 2005

In december 2005 is de scriptie verschenen.

De afstudeeropdracht is in augustus 2006 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

De voorspelling van interacties tussen een samendrukbare turbulente stroming en flexibele structuren is van groot belang voor de Luchtvaart industrie. Tot nu toe konden deze problemen niet opgelost worden omdat er een enorm verschil in tijdschaal is tussen de turbulente fluctuaties en de stroming-structuur interacties. Een veelbelovende aanpak is om gebruik te maken van de Large-eddy simulation (LES) techniek, waarin alleen de lange tijdschalen gesimuleerd worden, terwijl de effecten van de kleinere schalen gemodelleerd worden. Onlangs is er een nieuwe aanpak ontwikkeld. Deze staat bekend als de variational multiscale (VMS) method [Hughes00,01a,01b]. Deze aanpak verbeterd een aantal problemen van de traditionele LES techniek en kan direct geimplementeerd worden in een h-p Eindige Elementen discretisatie [Collis02a]. Dit is aantrekkelijk omdat hierbij lokaal aangepaste roosters gebruikt kunnen worden, zodat het aantal vrijheidsgraden minimaal is om nauwkeurige oplossingen te bepalen. Voor problemen met bewegende randen is de ruimte-tijd h-p Eindige Elementen heel geschikt, omdat de beweging van het rooster hier al in opgenomen is.

Een nadeel is dat ruimte-tijd VMS discretisaties van de samendrukbare Navier Stokes vergelijkingen aanleiding geven tot moeilijk oplosbare niet-lineaire stelsels. Als eerste zijn de ruimte-tijd discretisaties per definitie impliciet en gebruiken ze twee keer zoveel onbekenden dan wanneer tijd-discontinue formuleringen gebruikt worden. Ten tweede VMS discretisaties gebruiken meerdere basis functies per element, die geheel verschillend gedrag kunnen vertonen. Als laatste zijn de samendrukbare Navier Stokes vergelijkingen zelf ook een gekoppeld stelsel van vergelijkingen, die vijf onbekenden per basis functie hebben. Het resulterende niet-lineare system is dus groot en heterogeen.

Een typische LES simulatie vereist tienduizenden tijdstappen om betrouwbare turbulentie statistieken te verkrijgen. Voor elke tijdstap wordt een buiten Newton iteratie gebruikt om het niet-lineare stelsel op te lossen, terwijl een binnen iteratie gebruikt wordt om het ijle Jacobiaan stelsel op te lossen. Voor ruimte-tijd VMS discretisaties blijkt de Jacobiaan slecht geconditioneerd te zijn in het bijzonder voor grote tijdstappen. Numerieke experimenten hebben laten zien, dat vaak de Jacobiaan matrix hergebruikt kan worden, niet alleen binnen de Newton iteraties, maar ook voor verschillende tijdstappen. Dit is de reden dat de Jacobiaan opgeslagen wordt om herberekening te voorkomen en dat een maal een effectieve preconditioner bepaald wordt om het aantal iteraties te minimalizeren. Voor heterogene stelsels zijn ILU preconditioners heel geschikt omdat ze automatisch gemaakt kunnen worden. Een nadeel is dat de effectiviteit van de ILU preconditionering snel minder wordt als het aantal parallelle processoren toeneemt. Op dit moment is deze techniek beperkt tot relatief kleine problemen.

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik