English
Herschrijfbare optische recording (CDROM Read/Write) ( figuren)
John Brusche

Plaats van afstuderen:
Philips Natuurkundig Laboratorium, Eindhoven

Start van afstuderen: oktober 2001

De afstudeeropdracht is in september 2002 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:
Op het Philips Natuurkundig Laboratorium wordt onderzoek gedaan aan phase change recording. Bij dit proces wordt met een laser spot lokaal een klein gebiedje verwarmd waardoor het materiaal van de kristallijne fase in de amorfe fase omgezet wordt. Phase change is op dit moment de methode voor herschrijfbare optische recording. Om het schrijfproces goed te modelleren moet men eigenlijk ook nog het optische deel modelleren: dus de lichtpropagatie binnen de optische plaat en de absorptie van electromagnetische energie. Dit kan met Cyclop gedaan worden, dat gebaseerd is op Sepran.

Doel van de afstudeeropdracht is nu om een 3 dimensionaal warmteprobleem op te lossen met Sepran en dit te koppelen aan het optische model zoals dit in Cyclop geimplementeerd is. Daarna moeten er een aantal simulaties gedaan worden, waarmee de eerste resultaten op het gebied van phase change recording behaald kunnen worden.
   

Temperatuur in XZ-vlak         Temperatuur in YZ-vlak


Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik