English
Verbeteren van de iteratieve methoden in TNO DIANA door gebruik te maken van de fysische eigenschappen van het onderliggende probleem
Alex Sangers

Dagelijks begeleider: Martin van Gijzen

Plaats van afstuderen:
TNO DIANA BV
Delftechpark 19a
2628 XJ Delft
The Netherlands

Dagelijks begeleider TNO DIANA: Dr.ir. G.M.A. Schreppers

start van afstuderen: september 2013

In december 2013 is de scriptie verschenen en een presentatie gegeven.

De afstudeeropdracht is in juni 2014 afgerond met het schrijven van het afstudeerverslag en het geven van de afstudeervoordracht. Huidige adresgegevens etc. zijn te vinden op onze alumnipagina.

Korte omschrijving van de afstudeeropdracht:

DIANA is een uitgebreid multifunctioneel eindige elementen softwarepakket dat is gericht op een breed scala van problemen die zich voordoen in de civiele techniek, waaronder structurele, geotechnische, tunneling, aardbevingdisciplines en olie en gas engineering. Een van de rekenkundig intensieve delen van een eindige elementen analyse is de oplossing van een of meer stelsels lineaire vergelijkingen, d.w.z., het oplossen van Ku = f. Hiervoor is een aantal directe en iteratieve methoden beschikbaar in DIANA.

De vraag naar grotere en meer accurate eindige elementen analyses groeit ieder jaar en zo ook de overeenkomstige modellen. Deze grote driedimensionale problemen kunnen leiden tot miljoenen vrijheidsgraden en dus een even groot systeem van vergelijkingen. Iteratieve methoden hebben bewezen dat ze deze systemen kunnen oplossen in een redelijke tijd en vereisen minder geheugen dan de directe methoden.

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen welke problemen zich voordoen met de iteratieve methode van DIANA en hoe deze problemen zijn op te lossen. Een richting die wordt overwogen is deflatie gebaseerd op de fysieke eigenschappen van het onderliggende probleem, zoals materiaaleigenschappen. Een andere techniek die wordt bekeken is het preconditioneren (schalen) van het systeem van vergelijkingen op basis van het type vrijheidsgraad, zoals translatie, rotatie of druk.Bij deflatie kunnen de verschillende eigenschappen van de materialen gebruikt worden om het probleem efficient op te lossen


Een toepassing van TNO DIANA

Contact informatie: Kees Vuik

Terug naar de home page of de afstudeerpagina van Kees Vuik